Nieuws

Nieuwe release: Plan-IT Werkplaats versie 5.171.9814 beschikbaar

08-03-2019

Vanaf 8 maart 2019 is er een nieuwe versie van Plan-IT beschikbaar.

Voortaan zullen we door ons Continuous Delivery principe vaker updates uitbrengen van Plan-IT.
Op deze manier kunnen we nog sneller op de vragen uit de markt inspelen.

Als u vragen heeft over de nieuwe release neem dan contact op met onze helpdesk via: info@plan-it.nl of via 0478-531444

Plan-IT Werkplaats versie 5.171.9814

Wijzigingen / toevoegingen

 • Op de rittenlijst wordt nu ook afgedrukt of de klant of de auto gehaald moet worden
 • Rentwise XML koppeling geeft nu wat meer informatie door (oa werkzaamheden)
 • Cleanup verwijdert nu ook reserveringen
 • Systeeminstelling om haal en brengdatum automatisch mee te verplaatsen relatief aan de geplande datum van de werkorder
 • Extra bewerkingen worden nu ook op volgorde weergegeven en niet op alfabetische volgorde
 • Agenda item vult nu ook bij Locatie de naam van de vestiging zoals deze is ingegeven bij de systeeminstellingen bij Mail. Dan weet de klant ook waar hij de afspraak heeft.
 • Mogelijk gemaakt om de adresgegevens per vestiging in te geven en deze ook op de afspraakbevestiging te kunnen overnemen via nieuwe tags (bekijk online onze FAQ voor alle tags en beschrijvingen)
 • Wachtwoord vergeten functionaliteit toegevoegd. (meer info)
 • Kopie werkorder kan visueel zichtbaar worden gemaakt op het planbord.

Fix

 • iDas Webservice koppeling, triggers werken nu ook op de codes uit iDas
 • Agenda item had bij wachter en tijdsafspraak een vreemde notatie van de tijd
 • iDas kalender overhalen gaat nu ook goed als er geen gebruik wordt gemaakt van Plan-IT Online 'op Tijd'
 • iDas handmatig vrije dagen triggeren werkt nu voor alle medewerkers
 • Kan geen mintijd meer komen op het prikbord, als een hoofdbewerking door de gebruiker in de - wordt gezet.
 • SMS herinnering wordt niet meer klaargezet als de verzendtijd is verstreken.
 • iDas webservice koppeling import werkorder kan nu ook de volgorde van de klantnaam verwerken. (systeeminstelling vinkje)

DMS

 • Autoline koppeling: Blokkade per gebruiker kunnen instellen dat je geen werkorders in het verkeerde filiaal kunt importeren. (Dus b.v. een werkorder uit Autoline vestiging 20 importeren in vestiging 10)
 • DMS Klantnummer en DMS Eigenaarsnummer zijn nu zichtbaar in Plan-IT bij de klantgegevens. Zo kan gekeken worden wat er bij de import is doorgekomen vanuit het DMS.
 • iDas vrijedagen sync haalt nu alle medewerkers over die voldoen aan de voorwaarden
 • Onze Standaard Export XML geeft nu ook halen en brengen gegevens terug aan het DMS
 • ODBC Koppeling EVA
 • Bij import XML werkorder wordt het merk wat vanuit Incadea in hoofdletters aan ons wordt doorgegeven omgezet zodat alleen de eerste letter een hoofdletter is en de rest kleine letters
 • Dracar+ controle bij verwerken werkorder gebeurt nu op de code "W" en niet meer op het vestigingsnummer

Dagplanning

 • Dagplanning kan nu ook omgaan met de Automatische pauze logica van Autoline klokkingen
 • Dagplanning kan nu ook de relatie leggen tussen de Autoline klokking op een werkorder en een kopie werkorder in Plan-IT.
 • Bij het uitklokken in Autoline op een werkorder berekent Plan-IT hoeveel tijd er nog over is ten opzichte van de planning. Deze resttijd wordt nu ook visueel weergegeven. Op het moment dat de monteur de hele werkorder klaarmeldt en er dus niet meer op geklokt hoeft te worden wordt dit restblokje ook weer automatisch verwijderd.
 • Nieuwe index toegevoegd om kopie werkorders te kunnen linken aan Autoline werkorders
 • Het is nu mogelijk om de uitplanknop bij de dagplanning aan of uit te zetten
 • Het is nu mogelijk om een samenvatting van de totale nog beschikbare tijd weer te geven op de dagplanning. De nog beschikbare tijd, onderhanden werk, werkvoorraad en de status van al deze tijden. (heb ik nog tijd over of kom ik tijd te kort)
 • Wat informatie die voor de dagplanning niet echt nodig is weggehaald zodat het dagplanbord alleen informatie laat zien waar je in de dagplanning wat aan hebt.
 • In het dagplanbord worden nu ook tabbladen ondersteund.
 • Monteurs kunnen verborgen worden op het dagplanbord. Hiermee kun je alle monteurs die voor iets anders gebruikt wordt onderdrukken.
 • Het is nu mogelijk om op de dag zelf meerwerk vanuit Autoline over te halen naar de dagplanning in Plan-IT. HIerdoor wordt de werkorder automatisch langer als er meer tijd wordt geboekt in Autoline.

Bandenmanager

 • Postcode wordt nu ook zichtbaar op de uit voorraad afdruk van een band
 • Nieuwe afdruk waar je per Breedte kunt zien hoeveel banden je hiervan in het magazijn hebt
 • Nieuwe afdruk waar je alle banden krijgt waar het kenteken gelijk is aan de laatste 8 cijfers van het VIN
 • Afdruk bandenwissel lijst laat nu breedte zien in plaats van velgenmerk
 • Gebruiker+ kan nu ook toegang krijgen tot de beheeromgeving voor het Magazijn
 • Gebruiker + kan nu ook beperkt worden tot alleen toevoegen van opslag in de beheeromgeving van het Magazijn.
 • Magazijnnaam kan nu aangepast worden. Alle banden in opslag worden omgezet naar de nieuwe naam.Terug naar het overzicht

Adres

Keizersveld 25
5803 AM Venray

Postbus 5053
5800 GB Venray

OPENINGSTIJDEN

Ma-Do: 8:00 - 17:30
Vr: 8:00 - 16:30

Contact

+31 (0)85 2362500

contact@plan-it.nl