Nieuws

Nieuwe release: Plan-IT Werkplaats versie 7.191.2942 beschikbaar

14-12-2022

Vanaf 14 december 2022 is er een nieuwe versie van Plan-IT Werkplaats beschikbaar.

De Update Procedure kunt u hier vinden.

Wanneer u de update gaat uitvoeren vanaf een versie ouder dan september 2021 (6.171.1964 of lager), volg dan deze update procedure. Lees deze eerst helemaal door voordat u begint met de update procedure.

Als u vragen heeft over de nieuwe release neem dan contact op met onze helpdesk via: contact@plan-it.nl of via 085-236 2500

Plan-IT Werkplaats versie 7.191.2942

Wijzigingen / toevoegingen

  • Beveiliging toegevoegd dat bij de bandenmanager als de optie "profielen bijhouden" aanstaat er minimaal bij 1 band een profiel ingevuld moet zijn.
  • Export Meer / Minder tijd kan met een extra parameter ook alleen de DMS werkorders meer / minder tijd exporteren. (zie FAQ voor de beschrijving van de parameters)
  • JaarKalenderRun, aanpassing m.b.t. kalender van een volgend jaar ophalen. Ook is de logging iets aangepast zodat we betere informatie eruit kunnen halen.
  • Bij taken die in de Firedeamon moeten draaien is er een vertraging van 10 seconden toegevoegd als een connectie met het DMS niet beschikbaar is. Op deze manier kan de Firedeamon om de 10 seconden proberen of de connectie al hersteld is. Dit zal het opnieuw moeten opstarten van de taken in Firedeamon verminderen bij het hebben van een onstabiele connectie met het DMS.
  • Bij vrije dagen is het nu ook mogelijk om begin en eindtijd in te vullen als er meerdere dagen worden gekozen.
  • Het is nu ook mogelijk om een roosterlog record te verwijderen. Filters toegevoegd bij de rooster logging, volgorde aangepast van de logging records.
  • Trigger ‘Let op’ zelf in te stellen vinkje wordt nu ook op eigenaar naam en berijder naam getriggerd.

Fix

  • Foutmelding bij verwijderen monteur is opgelost. Nu komt er een mooi statusschermpje waar je kunt zien waar het systeem mee bezig is.
  • Extra controle bij het aanmaken van een nieuwe medewerker dat je niet meteen extra online groepen kunt toevoegen zonder dat er een werknemerID is gegenereerd.
Terug naar het overzicht