Nieuws

Nieuwe release: Plan-IT Werkplaats versie 6.171.1715 beschikbaar

22-05-2020

Vanaf 22 mei 2020 is er een nieuwe versie van Plan-IT Werkplaats beschikbaar.

De Update procedure kunt u hier vinden.

Als u vragen heeft over de nieuwe release neem dan contact op met onze helpdesk via: info@plan-it.nl of via 0478-531444

Plan-IT Werkplaats versie 6.171.1715Wijzigingen / toevoegingen

 • Betere logging bij cleanup en integriteitscontrole. Er wordt nu ook bijgehouden waarom een werkorder is verwijderd. Wat de reden is geweest dat deze niet voldoet aan de voorwaarden.
 • Mogelijkheid om met het overzicht-, vervangend vervoer- of het planbord scherm te starten. Bij de gebruiker kan ingegeven worden wat de voorkeur van de gebruiker is.
 • Mogelijkheid om alle systeeminstellingen van alle vestigingen te exporteren via de Export.exe (zodat je systeeminstellingen makkelijk kunt vergelijken)
 • Mogelijkheid om alle medewerkers van alle vestigingen te exporteren via de Export.exe (zodat je makkelijk monteurs met elkaar kunt vergelijken)
 • Rittenlijst 2.0 We hebben de hele rittenlijst onder de loep genomen en aangepast
 • Het is nu mogelijk om de kleuren in te stellen van de wachter rand om de werkorder
 • Het is nu ook mogelijk een rand om de werkorder te krijgen als het een haal / breng afspraak is. En ook zelf de kleur te bepalen.
 • Het is nu ook mogelijk een rand om de werkorder te krijgen als het een tijdafspraak is. En ook zelf de kleur te bepalen.
 • Het is nu ook mogelijk een rand om de werkorder te krijgen als de werkorder vervangend vervoer heeft. En ook zelf de kleur te bepalen.
 • De rand wordt gekozen op belangrijkheid. De volgorde is, wachter, tijdafspraak, haal/breng, vervangend vervoer.
 • Onlogische tijden kunnen rood worden weergegeven op het planbord en dagplanning. Als b.v. een wachter om 10:00 uur staat en de werkorder staat om 8:00 uur gepland, dan wordt de wachttijd op het planbord rood ipv wit. Hetzelfde geld voor tijdsafspraken. Ze worden dan rood ipv groen. En ook bij Deadline werkt dit. Als de Deadline tijd eerder is dan de eindtijd van de werkorder in de planning wordt deze rood.
 • Aantal kolommen in de beheer module uitgebreid van 16 naar 25
 • Optie toegevoegd aan de dagplanning zodat je deze als een klokkingsoverzicht kunt gebruiken.
 • Rittenlijst scherm is iets kleiner gemaakt zodat kleine schermen ook het hele scherm kunnen zien.
 • Het is nu mogelijk om de bandenwissel direct zichtbaar te maken op het planbord.
 • Als een monteur verwijderd wordt, krijg je een popup te zien met de stappen die het systeem aan het nemen is om alle data gekoppeld aan deze monteur te verwijderen. Dan zie je dat het systeem bezig is. Nu is niet duidelijk dat het systeem druk bezig is met acties.
 • Statistieken 'Meer / Minder Tijd' kan nu ook een selectie worden gemaakt op alleen DMS werkorders. Dus handmatig aangemaakte werkorders worden er tussenuit gefilterd.
 • Statistieken 'Meer / Minder Tijd' vanuit Autoline. Een overzicht van hoeveel extra werk wat na het inplannen in Plan-IT nog wordt toegevoegd (of weggehaald) in Autoline.
 • Als een medewerker wordt verwijderd en er is een koppeling met de op Tijd module van Plan-IT Online controleert Plan-IT ook of er nog reserveringen staan in de toekomst. De monteur kan pas verwijderd worden als er geen reserveringen meer staan bij deze monteur.
 • Het is nu mogelijk om in de bandenmagazijn module, een rek wat inactief is gezet weer actief te maken.
 • Duidelijker gemaakt over welke werkorder het gaat bij het zoeken. Er komt nu een veel dikkere lijn om de werkorder heen zodat deze makkelijker ter vinden is tussen alle andere werkorders.
 • In de bandenwissel mail kan nu ook de afleverdatum worden meegegeven. In de systeeminstellingen kan aangegeven worden hoeveel werkdagen voor de afspraak de banden in de werkplaats moeten zijn. Plan-IT zal dan automatisch de juiste afleverdatum berekenen en meesturen met de bandenwissel mail naar het magazijn. (als de afleverdatum in het verleden ligt geeft het systeem dit ook aan zodat de afspraak nog verzet kan worden)
 • Het is nu mogelijk een export in csv te maken van alle reserveringen (van een bepaalde periode)
 • Controle of er ook daadwerkelijk een Appointment_confirmation.html bestaat als het vinkje aangezet wordt dat Plan-IT dit sjabloon moet gaan gebruiken. Melding geven als dit niet het geval is bij versturen van de afspraakbevestiging.
 • Extra controle op VIN nummer bij toevoegen banden in het magazijn.
 • Filter kunnen toevoegen op bandenbreedte bij de bandenmanager.
 • Extra logging ingebouwd bij de Maintenance.exe bij het doorgeven van de bezetting via een taak.
 • Reservering overzicht is aangepast. Het is nu mogelijk meerdere dagen te zien, te bladeren en alleen online afspraken te bekijken.
 • Het is nu mogelijk om een werkorder vanuit het prikbord te knippen en in de planning te zetten.
 • Het is nu mogelijk om een werkorder vanuit het prikbord te kopiëren en in de planning te zetten.
 • Het is nu mogelijk om een afwijkende kleur te geven aan een omschrijving van een vrije dag.
 • Het is nu mogelijk om via een systeeminstelling bij de import van een werkorder uit het DMS het vervangend vervoer niet over te halen.

Koppelingen

 • Nieuw: Koppeling Websolve API / Autoline.
 • Koppeling Autoline PON: Terugkoppeling kan nu ook de nieuwe CDK https ondersteunen met BasicAuth.
 • Koppeling iCar: Vervangend vervoer prijs toegevoegd in de iCar terugkoppeling.
 • Koppeling DBB: Het wordt nu met een kleur zichtbaar of de afspraak ook in DBB is gemaakt voor de bandenwissel.
 • Koppeling Autoline ODBC: Het is nu mogelijk de klantendatabase te kunnen instellen. (in het geval dat deze niet centraal in de database van Autoline staat)
 • Koppeling Autoline ODBC: Koppelingen haalt nu ook live extra tijd over naar Plan-IT als deze later wordt toegevoegd in de autoline werkorder. Ook wordt bijgehouden hoeveel tijd er later toegevoegd wordt aan de werkorder zodat je mooi kunt vergelijken tussen de oorspronkelijk geplande werkorder en het meerwerk. Werkorder wordt zwart als er later tijd op de werkorder wordt toegevoegd in Autoline of tijd wordt afgehaald.
 • Koppeling Autoline ODBC: De logging heeft nu een max van 512kb gekregen. Hierdoor worden de logfiles niet te groot mocht vergeten worden de logging weer uit te zetten.
 • Koppeling Autoline ODBC: Logica ingebouwd dat autoline werkorders die ouder zijn dan 3 maanden toch klaarzet en in Plan-IT bij het importeren overschrijft met de actuele werkorder. Op deze manier kun je ondervangen dat Autoline steeds weer opnieuw werkordernummers hergebruikt en deze dus niet overkomen naar Plan-IT.
 • Koppeling Autoline ODBC: Als een werkorder langer wordt vanuit Autoline komt er nu een icoontje te staan (of wordt de werkorder gearceerd als u geen gebruik maakt van de icoontjes)
 • Koppeling Autoline ODBC: Autoline_Statussen.exe heeft een aanpassing gekregen met bestanden die als alleen lezen worden geopend.
 • Koppeling Autoline ODBC: Aanpassing gedaan aan de meertijd ophalen uit autoline optie. Beveiliging ingebouwd voor index problemen,
 • Koppeling Optima21 aanpassing gedaan voor ander kenteken op hetzelfde VIN (Duitsland)
 • iDas Webservice koppeling: tijdafspraakdatum wordt nu ook teruggegeven aan iDas (zowel begin als einddatum)
 • iDas Webservice koppeling: Als de terugkoppeling van de werkorder niet lukt laten we nu ook de error zien waarom het niet gelukt is. Hierdoor weet de gebruiker wat hij moet doen om de terugkoppeling toch te laten lukken (vaak werkorder nog open in iDas)
 • iDas Webservice koppeling: Als er een ander vervangend vervoer wordt gekozen via het vervangend vervoer planbord, dan wordt het kenteken van de klant niet meer verwijderd aan de iDas kant.
 • iDas Webservice koppeling: VPS monteur wordt nu ook teruggegeven aan de werkorder in iDas.
 • iDas Webservice koppeling: Als er meer werk wordt geboekt in iDas komt dit nu ook over naar Plan-IT als je op de ververs knop druk in Plan-IT.
 • Wincar: Tijdregistratie koppeling via ODBC.
 • Wincar: Tijdregistratie, aanpassing gedaan zodat je met de monteurcode kunt koppelen ipv monteurnaam.
 • Wincar: Tijdregistratie, aanpassing gedaan waardoor ook de actief geklokte werkorder wordt weergegeven in de dagplanning.
 • Wincar: Statussen en Meertijd voor dagplanning kunnen nu worden overgehaald uit Wincar
 • Rentwise XML mail koppeling: XML aangepast zodat het veld goed wordt doorgegeven zodat rentwise deze kan uitlezen.
 • Rentwise XML mail koppeling: We geven nu ook het e-mail adres van de bestuurder mee.
 • Rentwise XML mail koppeling: Het is nu mogelijk om naast de Rentwise xml mail ook nog de normale verhuurmail te sturen.
 • Rentwsie XML mail koppeling: Het is nu mogelijk om per vestiging de Rentwise verhuursoort mee te geven (standaard is dit 1)

SMS module

 • Mogelijkheid om een debiteurnr uit te sluiten in de SMS module (zodat b.v berijders van een bepaalde leasemaatschappij geen SMS berichten krijgen)
 • Je kunt via een systeeminstelling altijd een vraag krijgen of de SMS auto klaar verstuurd moet worden.

Fix

 • Autoline VrijeDagen en Tijdregistratie koppeling, zoekt nu ook juist met vreemde tekens in de zoeknamen.
 • Tijdens de import van een werkorder wordt deze werkorder gekenmerkt zodat deze niet ook nog eens door een automatisch proces wordt aangevuld en daardoor twee keer de bewerkingsregels overkomen.
 • Tijdens de import van een werkorder wordt een extra save uitgevoerd na het berekenen van de einddatum en eindtijd zodat er geen halve werkorder kan ontstaan waar geen einddatum en eindtijd gevuld zijn.
 • iCar koppeling maakt geen tijdsafspraak meer aan als alleen de begintijd gevuld is.
 • iDas: Kleine aanpassing gedaan in de iDas klokkingen voor het aanmaken van een nieuwe klokking.
 • De status_import.exe is aangepast zodat hij nu ook bezetting van reserveringen kan afhandelen als een werkorder wordt verwijderd.
 • Initialiseren bezetting online doet nu ook weer eerst een herberekening van de bezetting.
 • Op het dagplanbord wordt de dagopmerking niet meer weergegeven waardoor de tekst leesbaar blijft
 • Autoline_Statussen.exe geeft geen fout meer in de logging als een SMS herinnering aangepast moet worden omdat de status is aangepast vanuit Autoline.

Dagplanning

 • Op de dagplanning worden niet meer de gele blokjes zichtbaar als een monteur gekoppeld is aan de online module. Dat is voor de dagplanning niet relevant om te zien.
 • Functie omschrijving van de monteur wordt niet meer zichtbaar als op de dagplanning de optie als klokkingen weergeven wordt aangezet in de systeeminstellingen.
 • Statussen worden niet meer weergegeven van de werkorder als op de dagplanning de optie als klokkingen weergeven wordt aangezet in de systeeminstellingen.
 • Teksten worden in het wit weergegeven op de dagplanning omdat hierdoor de teksten beter leesbaar zijn met de blauwe achtergrond.
 • Op het dagplanbord komen nooit tabbladen te staat. Dat is voor een dagoverzicht niet logisch. Je wil daar altijd alle medewerkers zien in een beeld.
 • Alleen werkordernummer laten zien in de dagplanning als de klokkingen optie aanstaat.
 • Kleine visuele optimalisaties gedaan aan de 'dagplanning weergeven als klokking'.Terug naar het overzicht

Adres

Keizersveld 25
5803 AM Venray

Postbus 5053
5800 GB Venray

OPENINGSTIJDEN

Ma-Do: 8:00 - 17:30
Vr: 8:00 - 16:30

Contact

+31 (0)85 2362500

contact@plan-it.nl