Nieuws

Nieuwe release: Plan-IT Werkplaats versie 5.171.9700 beschikbaar

08-01-2019

Vanaf 8 januari 2019 is de nieuwe versie van Plan-IT Werkplaats en Plan-IT Werkplaats Compact beschikbaar.

Als u vragen heeft over de nieuwe release neem dan contact op met onze helpdesk via: info@plan-it.nl of via 0478-531444

Versie 5.171.9700

Wijzigingen / Toevoegingen

 • Dubbelklikken op een werkorder opent het werkorder venster.
 • Timeout https is verhoogd naar 5 seconden. Plan-IT probeert 5 seconden lang te verbinden met Internet, daarna komt er een timeout (http request failed) Door deze timeout te verhogen van 3 naar 5 seconden hopen we dat bedrijven met wat trager internet, of slechte verbindingen, minder vaak de timeout melding (http request failed) te zien krijgen.
 • Door met de rechtermuisknop te klikken op een werknemer in de kolom links naast het planbord venster kan het werknemers venster worden geopend (als het rechtenprofiel dit toestaat)
 • Nieuwe optie bij de SMS module toegevoegd om aan te kunnen geven dat er geen SMS Auto klaar wordt verstuurd als het Let op, halen of brengen vinkje aan staat.
 • Het is mogelijk gemaakt zelf triggers in te stellen om het vinkje Interne opdracht aan te zetten. (meer info)
 • Het is mogelijk gemaakt zelf triggers in te stellen om het vinkje APK aan te zetten. (meer info)
 • Het is mogelijk gemaakt zelf triggers in te stellen om het vinkje Bandenwissel aan te zetten. (meer info)
 • De triggers werken op zowel de hoofbewerking als de extra bewerkingen. Zo kan een bepaalde kleur (bewerking) dus ook een vinkje aanzetten.
 • Lock kan via de systeeminstellingen zichtbaar gemaakt worden op de werkorder. Zo wordt direct zichtbaar welke werkorders gelockt zijn.
 • Bij groter en kleiner maken van de werkorder door middel van slepen wordt nu ook de tijd getoond zodat er makkelijker bij de juiste tijd losgelaten kan worden.
 • Het is mogelijk gemaakt een bewerking op inactief te zetten. Hiermee blijven werkorders die deze bewerking hebben hun juiste kleur behouden, maar is de bewerking niet meer te kiezen uit de lijst. Later kan dan altijd nog de bewerking worden weggegooid.
 • Het is mogelijk gemaakt een werkorder te splitsen in 2 werkorders. Dit maakt het makkelijker om het overgebleven werk op een andere dag te plannen.
 • Als niet met het magazijn wordt gewerkt kunnen nu toch de bandenlijsten worden bekeken voor de bandenwissels.
 • Via Gebruiker+ optie Kalender kunnen beheren kan nu ook Overwerk direct vanuit het Planbord worden toegevoegd.
 • Uitgefaseerde koppelingen met externe online module zijn uit Plan-IT gehaald.
 • Beheer module visuele weergave verbeterd voor grote bedrijven met zeer veel vestigingen en zeer veel gebruikers.
 • Optie in de systeeminstellingen toegevoegd om aan te kunnen geven dat je automatisch bij verplaatsen van de werkorder de tijdsafspraak datum relatief aan de geplande datum kunt mee verplaatsen.
 • Extra controle toegevoegd bij aanmaken nieuwe gebruiker dat er minimaal een login en wachtwoord ingegeven is (blanco is niet meer mogelijk voor beveiligingsoverwegingen).
 • Gebruiker+ heeft de optie om overwerk te kunnen plannen. Systeeminstelling toegevoegd om dit aan te kunnen zetten.
 • Controle toegevoegd of bij decentrale installatie van Plan-IT ook op elke server de update is uitgevoerd (zodat alles up-to-date is).
 • Mogelijkheid om eigenaar / leasemaatschappij zichtbaar te maken op het overzicht scherm (systeeminstelling).
 • Volgorde bewerkingen vanuit de werkorder staat nu gesorteerd op volgorde en niet meer op omschrijving (hierdoor kunnen bepaalde bewerkingen beter bij elkaar worden gezet)
 • Volgorde Medewerkers staat nu gesorteerd op volgorde en niet meer op naam (hierdoor krijgt de lijst dezelfde volgorde als op het planbord.)
 • Export is uitgebreid met de mogelijkheid om de bezetting in percentage te exporteren voor rapportages.
 • In de Maintenance.exe loggen we nu ook of de automatische bezetting doorsturen naar Online heeft gelopen.
 • Bij toevoegen van een nieuwe banden-set in het magazijn is de keuze voor winter of zomerband een dropdown list geworden ipv een checkbox. Dit zorgt ervoor dat er bewust een keuze gemaakt wordt, en dus niet per ongelijk het verkeerde bandensoort wordt toegevoegd omdat vergeten is het vinkje aan te zetten.
 • Na 16:00 uur wordt de blokkade op de overcapaciteit voor de volgende dag opgeheven. Daarbij verdwijnt nu ook de kleur op deze dag zodat duidelijker zichtbaar is dat deze blokkering is opgeheven.
 • Reserveringen nemen nu ook capaciteit in (systeeminstelling).
 • Licentie communicatie loopt via HTTPS.
 • VPS kalender kunnen kopiëren voor de rest van het jaar vanaf de geselecteerde periode.
 • Export.exe kan nu ook van een periode de Meer of Minder -tijd berekening exporteren. Het is ook mogelijk om de berekening te doen voor alleen de medewerkers die >0% zijn ingesteld.
 • Export.exe kan nu ook van een periode de vervangend vervoer beschikbaarheid exporteren.
 • Logging database is vergroot naar 5.000.000 records.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een cleanup te doen van de logging database.
 • Plan-IT geeft nu veel meer velden door naar de CRM_API.
 • Op overzicht is nu ook de volledige naam van de receptionist te zien (onderdelen binnen is van het overzicht gehaald).
 • Kopie werkorder wordt nu ook weergegeven op het overzicht en kan op gefilterd worden. Ook wordt deze nu weergegeven op de afdruk van het overzicht.
 • Aan de Plan-IT kant wordt nu duidelijk weergegeven dat er in de Online module een groep is verwijderd waar de monteur aan de Plan-IT kant nog aan gekoppeld zit. Hierdoor kunnen gebruikers fouten sneller worden gevonden en opgelost.
 • Aan de Plan-IT kant laten we nu op het planbord ook zien dat een monteur aan alle bewerkingen zit gekoppeld en ook of ze niet online beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen gebruikers fouten sneller worden gevonden op opgelost.
 • Optie toegevoegd om online blokjes te kunnen zien op het planbord in Plan-IT. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om beter binnen de blokjes te plannen zodat ze niet twee blokjes gebruiken waar maar 1 nodig is.
 • CDK.exe heeft een check waarmee imports van banden gecontroleerd kunnen worden op juistheid.
 • Extra check toegevoegd bij opslaan specialiteiten monteurs dat er geen twee keer dezelfde specialiteit wordt gekozen.
 • Bij de export van de bezetting en de meer en minder tijd komt nu ook het jaartal in de export naam te staan zodat je twee verschillende jaren kunt exporteren zonder dat ze elkaar overschrijven.
 • Index toegevoegd bij medewerkers voor klokkingen DMS.
 • Alle communicatie met Plan-IT Online kan nu ook via REST gedaan worden.

Reserveringen

 • De reservering in Plan-IT bevat nu veel meer informatie als deze vanuit de Online module wordt ingeschoten.
 • De reservering in Plan-IT laat nu ook zien wie deze heeft aangemaakt (gebruiker of Plan-IT Online)
 • Het is duidelijker gemaakt dat het om een reservering gaat in de planning. Deze heeft nu een lichtere rand om de werkorder heen. (waar werkorders een donkere rand hebben)
 • Reserveringen die wachter zijn krijgen nu ook een rode rand (als deze optie aanstaat in de systeeminstellingen)

Dagplanning

 • Knop om de planning in een keer over te nemen in de dagplanning
 • Dagplanning laat nu visueel zien als je langer aan de klus werkt dan gepland. Het gedeelte wat langer duurt wordt in het rood weergegeven.
 • Autoline_tijdregistratie taak kan klokkingen overhalen uit Autoline om de dagplanning in Plan-IT weer te geven.
 • iDas webservice koppeling kan klokkingen uit iDas halen om de dagplanning in Plan-iT weer te geven.

Fix

 • Bij het verwijderen van een werknemer kijkt Plan-IT alleen nog maar naar werkorders in de toekomst die niet de status klaar hebben. (Plan-IT laat ook zien op welke datum de werkorder staat als er nog een wordt gevonden)
 • Vanuit het overzicht geeft de statusomzetting naar status klaar dezelfde functionaliteit als vanuit het planbord (dus ook vervangend vervoer mail dat de auto klaar is)
 • Plan-IT rondt nu bij de medewerkers af op 2 cijfers achter de komma (als je de tijd in uren laat zien)
 • Tekst bij Bandenpas wordt nu over meerdere regels afgedrukt als het een hele lange zin is.
 • VPS kalender werkt nu ook als op het planbord met tabbladen gewerkt wordt. Deze laat nu altijd alle medewerkers zien.
 • Probleem met de VPS popup voor de gekoppelde medewerkers dat als je snel met je muis buiten het scherm beweegt dat er soms een foutmedling komt als je dan weer terug in het scherm komt met de muis.
 • VPS kalender kan nu ook een gekoppelde medewerkers loskoppelen als de hoofdmonteur is verwijderd terwijl deze nog gekoppeld zat met een andere VPS monteur.
 • iDas Webservice vrije dagen sync, als het oktober of later is zal Plan-IT ook de vrije dagen van het volgende jaar gaan ophalen.
 • iDas Webservice verplaatsen vervangend vervoer direct vanuit het vervangend vervoer planbord naar een ander vervangend vervoer wordt nu ook goed teruggekoppeld naar iDas
 • Splitsen werkt nu ook bij eenheden van 5 en 6 minuten
 • Magazijnen met gedeeltelijk dezelfde namen kunnen nu los van elkaar onderdrukt worden bij meerdere vestigingen
 • Afdrukken labels voor banden en bandenpas drukken nu altijd de laatste meest actuele band af
 • Bij de SA Werkorder (voor Duitsland) werken nu ook de triggers in de werkorder.
 • Na het ophalen van de vrije dagen uit iDas wordt de nieuwe bezetting ook naar de online module doorgestuurd.

DMS

 • Autoline_Werkorders ODBC koppeling BEMAIL is uit de 7 koppeling gehaald omdat deze na een update van Autoline niet meer bestond.
 • Autoline_Statussen taak zorgt er nu ook voor dat SMS herinnering wordt aangepast als er in Autoline een wijziging wordt gedaan op Wachter, wachttijd, of klanttijd.
 • Meer tekens in de extra bewerkingen zodat meer tekst vanuit het DMS geïmporteerd kan worden.
 • iCar koppeling
 • Incadea: Werkorders die in het prikbord staan geven nu geen vreemde datum en tijd meer terug aan Incadea (Deze blijven nu leeg)
 • iDas webservice koppeling, aanroep wordt nu in URLEncode gedaan
 • Autoline_Statussen.exe heeft een toevoeging onder parameter 3 waarde 11 dat het systeem checked of de sleutel uit datum in Autoline gelijk (of 1 dag eerder) is dan de plandatum in Plan-IT. Hiermee wordt beter vervolgafspraken opgepakt bij verschuiven van de werkorder. Deze worden dan niet steeds weer op opgehaald gezet.
 • Autoline ODBC koppeling: We halen waar mogelijk ook de aanhef over uit Autoline om een mooiere afspraakbevestiging te kunnen maken.
 • Car-IT koppeling.
 • iDas Webservices Receptionist wordt nu ook teruggegeven vanuit Plan-IT naar iDas.
 • iDas Webservices Receptionisten kunnen nu worden overgehaald van iDas naar Plan-IT.
 • Autoline ODBC koppeling kan nu ook XML terugkoppelen naar Autoline voor terugkoppeling.
 • Autoline_tijdregistratie taak kan klokkingen overhalen uit Autoline om de dagplanning in Plan-IT weer te geven.
 • Wincar XML koppeling tag toegevoegd.
 • iDas Webservice. Bij overhalen kalender van een medewerker kun je nu aangeven of de monteur online moet worden doorgegeven en hoe groot de blokken moeten zijn (als er met Plan-IT Online op Tijd gewerkt wordt)
 • Wincar XML koppeling heeft nu ook de mogelijkheid om werkorders die al in Plan-IT staan te onderdrukken of zichtbaar te maken in de importlijst. Dit kunt u bij de systeeminstellingen instellen.

Mail

 • Bij de standaard afspraakbevestiging (niet de sjabloon) wordt de standaard tekst niet meer weergeven als er een deadline is gekozen op de werkorder.
 • {rc_yes} en {rc_no} toegevoegd in de Afspraakbevestiging Sjabloon. Hiermee is er nog meer vrijheid om de tekst te bepalen mbt wel of geen vervangend vervoer.
 • Optie in systeeminstellingen om altijd een vraag te krijgen of de bandenwissel e-mail moet worden verstuurd. Dit geeft de mogelijkheid om het in sommige gevallen niet te versturen (dit wordt ook in de log bijgehouden).
 • Als u met de vervangend vervoer mail werkt, en u kiest toch een eigen vervangend vervoer wordt er nu een annuleringsmail gestuurd naar de verhuurafdeling.
 • Systeeminstelling: Geen annuleringsmail naar de bandenafdeling sturen bij verwijderen van een kopie werkorder.
 • Receptionist wordt meegegeven aan de vervangend vervoer mail naar de verhuurafdeling.
 • Verzend e-mail adres is verplicht bij de mailinstellingen.
 • Tag {timeappointment} toegevoegd in de afspraakbevestiging sjabloon. Als deze tag aan het begin van de zin wordt toegevoegd en het is een tijdsafspraak dan wordt deze zin weergegeven.
 • Tag {not_return_collect_waits_timeappointment} toegevoegd in de afspraakbevestiging sjabloon. Als deze tag aan het begin van de zin wordt toegevoegd en het is geen tijdsafspraak, halen / brengen of wachter dan wordt deze zin weergegeven.

SMS

 • Als de SMS module aanstaat en de optie dat er een SMS naar de klant moet als de auto klaar is, dan komt nu bij de status klaar de toevoeging + SMS te staan zodat duidelijk is dat de klant een SMS gaat krijgen als deze optie klaar gekozen wordt.
 • [VESTIGING] toegevoegd als tag in de SMS module (deze pakt de bedrijfsnaam op van de Bedrijfsnaam bij de mailinstellingen.
 • [KLANT] toegevoegd als tag in de SMS module.
 • SMS module communicatie loopt via HTTPS.

Vervangend vervoer

 • Bij vervangend vervoer werkorder kan nu meer vrij tekst worden ingegeven.
 • Vervangend vervoer verschillende aantallen per tabblad in te stellen. Net als bij het planbord voor de monteurs.
 • Vervangend vervoer is nu makkelijker op volgorde in te stellen via het planbord. Net als bij het planbord voor de monteurs. Je moet hiervoor wel admin rechten hebben om dit te mogen doen.
 • Aantal dagen bij vervangend vervoer via de systeeminstelling kunnen vastzetten zodat je standaard start met dit aantal dagen in beeld.
 • Meer dagen bij het vervangend vervoer kunnen zien, In een veelvoud van 7 dagen met max 28 dagen. Tot 7 elke dag kunnen kiezen en dan weeksprongen naar 14, 21, 28.
 • Zaterdag en zondag worden in het vervangend vervoer grijs weergegeven zodat duidelijk zichtbaar is dat dit het weekend is. Hierdoor krijg je een beter overzicht. Zeker als er veel dagen tegelijk zijn gekozen.
 • Systeeminstelling bij vervangend vervoer waar je de bedrijfsnaam kunt inzetten. Bij het afdrukken van de vervangend vervoer overeenkomt laten we deze bedrijfsnaam zien, waar nu Autobedrijf staat.
 • Eind kilometerstand verplicht maken met een systeeminstelling bij teruggave auto.
 • Controle dat eindkilometerstand groter moet zijn dan de beginkilometerstand bij teruggave auto, als verplichte kilometerstand aanstaan (zie hierboven).
 • Status Auto gefactureerd toegevoegd bij het vervangend vervoer (werkorder komt een kruis doorheen en wordt donkerder gemaakt.
 • Meerprijs per kilometer wordt nu op vervangend vervoer overeenkomst 3 afgedrukt.
 • Kilometerstand van het vervangend vervoer op de vervoerslijst erbij gezet. Zodat je in een keer de actuele kilometerstand kunt zien van alle vervangend vervoer.
 • Het is nu mogelijk om direct vanaf het vervangend vervoer planbord een vervangend vervoer te openen. Dit maakt het makkelijker om een bepaalde auto te bewerken of te bekijken.
 • In de selectielijst voor het vervangend vervoer via de werkorder kan nu op kenteken gefilterd worden. Om bij een lange lijst makkelijker een vervangend vervoer te vinden.
 • In de selectielijst voor het vervangend vervoer via de werkorder is het dagtarief van het vervangend vervoer toegevoegd.
 • Mogelijk gemaakt om de bezetting van het vervangend vervoer door te geven aan Plan-IT Online.
 • Dropoff wordt ook doorgegeven aan de vervangend vervoer afdeling in de vervangend vervoer mail.
 • Vervangend vervoer bezetting zit nu ook gekoppeld aan Plan-IT Online . Dus een reservering via Plan-IT Online reserveert ook een vervangend vervoer in Plan-IT. Als de werkorder dan vanuit het DMS wordt. geïmporteerd wordt deze vervangend vervoer reservering omgezet in het echte DMS werkordernummer zodat de relatie blijft bestaan.
 • Vervangend vervoer afdruk kunnen maken van een periode van alle auto’s die langer dan een aangegeven periode uitgeleend zijn. Dit voor garantieafhandeling.
 • Op de afdruk vervangend vervoer overzicht wordt nu ook de begindatum en einddatum van het vervangend vervoer weergegeven. Zo kan makkelijker gezien worden of een vervangend vervoer nog steeds gebruikt wordt.

Magazijn

 • Als een vak gevuld is maar de bandenopslag is opgezegd en op een of andere manier is het vak nog gevuld, dan geeft het systeem dit aan en maakt het vak alsnog leeg.
 • Het systeem doet vervolgens ook nog een extra check of vanuit het bandenbestand hier niet een andere band zou moeten liggen.
 • Als de banden in het magazijn op een andere locatie liggen dan in het bandenbestand wordt bij het openen van de banden vanuit het magazijn de banden automatisch aan het juiste vak gekoppeld.
 • Bij het vullen van een rek wordt een extra controle gedaan of hier niet eigenlijk banden zouden moeten liggen. Het systeem geeft dit dan aan en vult alsnog het juiste vak.
 • Al deze wijzigingen worden in de import.log bijgehouden in de Programs map. Hierdoor kunnen wijzigingen die het systeem automatisch doorvoert altijd later nog teruggekeken worden.
Terug naar het overzicht

Adres

Keizersveld 25
5803 AM Venray

Postbus 5053
5800 GB Venray

OPENINGSTIJDEN

Ma-Do: 8:00 - 17:30
Vr: 8:00 - 16:30

Contact

+31 (0)85 2362500

contact@plan-it.nl

Plan-IT International is onderdeel van de Vitruviusgroep